Betingelser – indholdsfortegnelse

Forretningsbetingelser

1. Aftalegrundlag

Samarbejdsaftale og nedenstående forretningsbetingelser udgør den samlede kontrakt mellem kunden og Pilanto. Med mindre andet er præciseret i samarbejdsaftalen, vil forretningsbetingelserne altid have forrang i tvivlspørgsmål.

2. Samarbejdsform

Såvel kunden som Pilanto forpligter sig til at stille al relevant information til rådighed for hinanden. Lokaler og faciliteter stilles til rådighed af kunden eller Pilanto i fornødent omfang.

3. Vidensoverføring og projektresultater

Kunden er berettiget til at anvende alt materiale, metoder eller anden form for vidensoverføring leveret i projektløsningen til eget brug. Kunden har brugsret til alle projektresultater, dog ikke arbejdsdokumenter, som f.eks. fortroligt gennemførte interviews. Pilanto er berettiget til frit at anvende de generelle resultater af projektet i anonymiseret form og gensælge specialudviklede løsningselementer.

4. Fortrolighed og tavshedspligt

Fortroligheden er gældende både for kunden og Pilanto, og kan kun brydes efter fælles aftale. Tavshedspligten er tidsmæssig ubegrænset. Pilanto forbeholder sig ret til at opføre kunden på Pilanto’s referenceliste, dog i anonym form, hvis kunden eksplicit udtrykker ønske herom.
I aftaleperioden, såvel som efter denne, påhviler det parterne at iagttage ubetinget tavshed omkring erhvervshemmeligheder, ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter og andre oplysninger, som parterne måtte komme i besiddelse af, og som ifølge sagens natur er fortrolige.
Denne loyalitets- og hemmeligholdelsespligt påtages ud over parterne også af deres ansatte, fuldmægtige eller andre, der som led i leveringen af ydelserne kommer i besiddelse af ovennævnte fortrolige oplysninger. Det påhviler hver part at tilse, at denne forpligtelse påtages.
Denne tavshedspligt viger dog for informationer m.v., som parterne ifølge gældende lov har pligt til at oplyse til offentlige myndigheder.

5. Serverbetingelser

Serverdrift:
Pilanto søger at opretholde driften 24 timer i døgnet alle ugens dage. Vores servere har en generel tilgængelighed på cirka 99,9 %, hvor de cirka 0,1 % nedetid typisk er planlagte genstarter i forbindelse med opdateringer af systemerne – herunder sikkerhedsopdateringer.

Backup procedure:
Der gennemføres backup en gang i døgnet af alle data på serverne.
Backup kan stilles til rådighed mod et vederlag.

Hosting:
Hostingperioden løber i 12 hele måneder. Hvert år forlænges hostingen automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til andet Pilanto webhotels periode. Omkring 1 måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder, medmindre kunden har opsagt abonnementet skriftligt 2 måneder før perioden udløber.
Ønsker Pilanto at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel på email overfor kunden, dog har Pilanto altid uden varsel ret til at forestå lukning af et webhotel, såfremt kunden har overtrådt Pilanto’s betingelser. Pilanto vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen, der er overtrådt. Gene af andre brugere på Pilanto’s webhoteller betragtes som misbrug af Pilanto’s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af webhotellet. Pilanto er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Der er desuden ikke tilladt at have pornografisk materiale liggende på Pilanto’s servere.

Hostingydelsen dækker diskplads og trafik på serveren for en webløsning og sikkerhedskritiske opdateringer, som påvirker serverens funktionssikkerhed. Hvert webhotel har en begrænsning i trafik og diskplads. Ekstra trafik og diskplads skal til enhver tid tilkøbes, såfremt den overskrider den øvre grænse for webhotellet.
Webløsninger, som kan udgøre en fare for sikker serverdrift, kan kræves opgraderet. Pilanto er i ethvert henseende suveræne i definition af ordet fare.

Domæne:
Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten er indforstået med at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Pilanto allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster.

6. Betalingsbetingelser

Pilanto’s betalingsbetingelser er 8 dage netto fra faktureringsdatoen.

Betales fakturaen ikke rettidigt, tilskrives der rente fra forfaldstidspunktet. Renten beregnes med 2 % pr. påbegyndt måned.
I tillæg kan Pilanto kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelse af den skyldige beløb. Kundens pligt til at betale rettidigt består, selvom kunden reklamerer over fejl og mangler.
Ved udsendelse af rykkere er Pilanto berettiget til at kræve kr. 100,00 i rykkergebyr fra kunden.

7. Opsigelse af samarbejdet

Begge parter kan skriftligt opsige samarbejdet med en måneds varsel. Såfremt kundens opsigelse ikke er begrundet i misligholdelse fra Pilanto’s side, er Pilanto berettiget til honorar for hidtidig udført arbejde og materialer, og den planlagte indsats i opsigelsesperioden.

8. Erstatning

Pilanto’s totale erstatningspligt for kundens direkte eller indirekte tab i et projekt kan aldrig overstige det modtagne honorar for det igangværende projekt.
Pilanto er i intet tilfælde ansvarlige for driftstab, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data anses for et indirekte tab.

9. Force Majeure

Pilanto er berettiget til at annullere ordrer overfor kunden, eller udskyde disses effektuering, og Pilanto er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som Pilanto ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, mangel ved leverancer fra underleverandører/leverandør, eller manglende energiforsyning.
Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning for direkte eller indirekte tab eller fremsætte noget krav mod Pilanto.

10. Værneting og lovvalg

Aftalen er underkastet dansk ret.
Retten i Sønderborg er værneting for afgørelse af samtlige tvister, der udspringer af nærværende aftale.

Ophavsret

Brugsretten til billeder anvendt på pilanto.dk tilhører enten Pilanto ApS eller er venligst udlånt af annoncører og gæstebloggere. Billederne må ikke gengives uden forudgående aftale med mine samarbejdspartnere eller mig.

Al tekst er udarbejdet af Pilanto ApS, medmindre andet er angivet. Intet indhold må, hverken i uddrag eller sin komplette form, benyttes eller udgives andre steder online. Dette gælder også i fora og på sociale medier. Link i stedet til den pågældende side med det indhold, du gerne vil dele med andre.

Er du interesseret i at benytte dele af indholdet offline, er du velkommen til at sende en mail på ha@pilanto.dk.

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger pilanto.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • WordPress (Systemet denne hjemmeside er bygget i)
  • Google Analytics (Program til måling af brugeradfærd)
  • Facebook (Annoncering)
  • I varierende omfang også cookies fra disse: Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: ha@pilanto.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Pilanto ApS
Rødding Præstegårdsvej 5
6630 Rødding
Telefon: 28 19 66 30
Email: ha@pilanto.dk